Reglementen Boekverkoper van het Jaar

De Albert Hogeveen Bokaal

Stichting Elspeet organiseert jaarlijks de Boekverkoper van het Jaar-verkiezing om de enthousiaste, servicegerichte boekhandelaar te belonen voor zijn of haar werk. De winnaar ontvangt de door beeldend kunstenaar Jean Paul Michel ontworpen Albert Hogeveenbokaal, vernoemd naar de illustere boekverkoper Albert Hogeveen.

Om deze verkiezing te winnen, moet de verkoper aan enkele voorwaarden voldoen: hij of zij moet opiniërend zijn, spraakmakend, actief, enthousiasmerend en in het bezit van goede kennis van het boekenvak en van boeken. De bokaal, vernoemd naar de legendarische boekverkoper bij Boekhandel Scholtens Wristers in Groningen: Albert Hogeveen. Albert Hogeveen was lange tijd winkelmanager van boekhandel Scholtens Wristers en een fenomeen in Groningen, voor veel klanten was hij het gezicht van de winkel. In 2005 werd hij tijdens een ontslagronde van de boekhandel, na 34 jaar dienstverband, aan de kant gezet.

De Albert Hogeveen Bokaal (AHB) wordt jaarlijks uitgereikt door het Elspeetbestuur en is in het leven geroepen omdat Stichting Elspeet van mening is dat het boekenvak niet buiten deze ambassadeurs van het boek kan én om te laten zien dat boekhandelaar niet zo maar een vak is. De boekhandel is de poort naar de lezer en de boekhandelaar de portier. Deze mensen verdienen een pluim van het vak.

Jury

De jury wordt voor aanvang van de prijs samengesteld door het bestuur van Stichting Elspeet en bestaat uit de volgende vaste personen:

  • Juryvoorzitter
  • Uitgever
  • Vertegenwoordiger van een uitgeverij
  • Meest recent verkozen Boekverkoper van het Jaar
  • Twee bestuursleden van Stichting Elspeet

Nomineren

Iedereen mag de boekhandelaar van zijn/haar keuze, waarvan hij/zij vindt dat deze voldoet aan de hiervoor beschreven kernwaarden (opiniërend zijn, spraakmakend, actief, enthousiasmerend, en in het bezit van goede kennis van het boekenvak en van boeken) nomineren voor de AHB via de website van Stichting Elspeet. De periode om boekverkopers te nomineren voor de AHB is minimaal één maand.

NB: Boekverkoper van het Jaar is een prijs voor de eeuwigheid en eerdere winnaars kunnen niet meer genomineerd worden.

 

Longlist

De longlist wordt gevormd door alle, door het publiek genomineerde boekverkopers, waarna een stemronde van minimaal één maand volgt. Via de website van Stichting Elspeet kan worden gestemd op de genomineerde boekhandelaren. De boekhandelaren mogen campagne voeren zoals zij dat zelf blieven, maar in het geval van Vals Spel, behoudt Stichting Elspeet het recht deze persoon uit te sluiten van het vervolg van de procedure.

Stemmen kunnen worden voorzien van commentaar van de stemmer (wat later kan worden gebruikt door de jury om zich te oriënteren).

Shortlist

De shortlist wordt gevormd door de vijf boekverkopers met de meeste stemmen. In het geval van een ex aequo worden beide boekhandelaren genomineerd. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Stichting Elspeet.

Winnaar

De jury houdt een beraad waarin wordt beoordeeld welke van de genomineerden de kernwaarden (als eerder beschreven) het meeste belichaamd. Belangrijke, spraakmakende en/of gedurfde acties in het afgelopen jaar mogen worden meegewogen. Tijdens dit beraad blijven de door de boekverkopers verkregen stemmen geheim. Enkel wanneer het juryberaad geen winnaar oplevert, behoudt de juryvoorzitter het recht om om een stemming te vragen, waarin hij/zij een vetorecht heeft. Mocht de voorzitter daarvan geen gebruik willen maken en is er nog geen winnaar bekend, dan zal degene met de meeste stemmen tot winnaar worden uitgroepen.

De winnaar wordt publiekelijk bekend gemaakt door de juryvoorzitter, in het bijzijn van alle genomineerden en juryleden en (mits mogelijk) Albert Hogeveen zelf, middels een toespraak en een juryrapport. Deze publieke bijeenkomst is er op gericht alle genomineerden in het zonnetje te zetten en de winnaar in het bijzonder.

Prijs

De winnaar mag zich een jaar lang Boekhandelaar van het Jaar noemen en ontvangt een oorkonde en een Albert Hoogeveen Bokaal, een miniatuur van AHB zelf. Ook alle genomineerden van de shortlist ontvangen een oorkonde.

Het Elspeetbestuur acht zichzelf verplicht zoveel mogelijk pr rond de winnaar en uitreiking te verkrijgen, daarin mogen ook de lokale media niet worden vergeten.